You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.
Check Rates

Cape Spa

Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi
Cape Spa
Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi Spa at Cape Spa, Koh Yao Noi

全新开业的 Cape Spa提供别致的休闲空间,让您的身体、思想和灵魂得到真正的放松。完美的空间与宁静的混合确保了终极的享受。 专注每一个细节,提供最高级的服务,从传统的泰式按摩,头部按摩,身体磨砂,我们的高级技师用卓越的技术以及优质的服务让您享受完美的Spa 。

营业时间:10 a.m. – 9 p.m.

CALL CENTRE : 1627